อย่าให้มีลม

posted on 06 May 2014 18:36 by krittika602
เพราะเมฆก้อนใหญ่ได้บดบังแสงที่เจิดจ้าเกินไปของดวงอาทิตย์ ทำให้อากาศที่แสนอบอ้าวเบาบางลง ฉันจึงไม่อยากให้สายลมพัดมันจากไป

edit @ 6 May 2014 18:38:09 by Krit Tika

edit @ 6 May 2014 18:38:31 by Krit Tika

Comment

Comment:

Tweet