คน

posted on 05 Jan 2014 22:47 by krittika602
ใต้จิตที่ลึกลงไปเกินหยั่งถึง
ผู้กล่าวอ้างว่าตนเป็นมนุษย์
คงตกเป็นทาสที่เรียกว่า"ตัวตน"
สิ่งถูกคือตนเท่านั้น
ความเห็นคือตนเท่านั้น
หากผู้นั้นสามารถชักจูงผู้อื่นเห็นตามตนว่า
ผู้นั้นคือผู้นำที่ถูกต้อง.??..
หากมีคำกล่าวขัดแย้ง
คำนั้นคือคำผิดตลอดกาล
นี่หละคน ตนถูกเสมอ
..เห็นแก่ตน
เห็นแก่ตัว
เห็นแค่ตัวตนของตนเท่านั้น
มนุษย์สุดประเสริฐ
 27 ก.ค. 2553, 13:55 น
 

edit @ 31 Mar 2014 20:11:28 by Krit Tika

Comment

Comment:

Tweet